Contact

Wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek over Werk en de Overgang?

michellevaniersel@live.nl

Mobiel: 06 25144820

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

  • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cli├źntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats

  • uw geboortedatum

  • de datum van de behandeling

  • een korte omschrijving van de behandeling

Werk & de Overgang 

Tel : 0625144820

┬ę 2016 by Michelle van Iersel Haarlem